Berlingske Kundeservice

Her vises alle detaljer til at kontakte kundeservice hos Berlingske. Kontaktoplysninger kan omfatte – telefonnumre, hjemmeside, email, facebook-side, twitter-konto, chat, postadresse og mere.

Bemærk venligst, at vi er et uafhængigt informativt websted, og derfor kan vi ikke tilbyde kundeservice på vegne af noget firma.

Berlingske Kundeservice – Telefonnummer

Telefonnummeret til kundeservice hos Berlingske er: 33-75-36-36.

Driftstiden for callcenteret hos Berlingske er: Mandag-fredag: 08: 00-13: 00.

Berlingske Kundeservice – Hjemmeside

For at finde generel information, ofte stillede spørgsmål, vidensbase eller selvbetjeningsmuligheder på berlingske.dk: klik her.

Berlingske Kundeservice – Email

E-mail-adressen til kundeservice hos Berlingske er: [email protected].

Berlingske Kundeservice – Chat

– Der findes ingen kundeservice via chat.

AliExpress WW

Berlingske Kundeservice – Facebook

Berlingske tilbyder kundeservice via deres facebook-side: klik her.

Booking.com

Berlingske Kundeservice – twitter

Berlingske tilbyder kundeservice via deres twitter-konto: klik her.

Berlingske Kundeservice – Adresse

Postadresse til kundeservise hos Berlingske: Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark.

 

Kontaktkundeservice.com er en hjemmeside, der hjælper folk med at kontakte kundeservice og support fra førende virksomheder over hele verden. Vi tilbyder ikke selv kundeservice eller support. Alle oplysninger på denne hjemmeside er blevet samlet fra virksomhedernes hjemmesider, sociale medier og kundefeedback. Vi tilstræber at holde vores data nøjagtig og opdateret, men kan ikke forsikre, at alle oplysningerne på denne hjemmeside er 100% nøjagtige. Under alle omstændigheder bedes du informere os, hvis du finder fejl eller manglende data.